rezerviraj danas

Cjenik

  • Oprema + 100 kuglica = 15 eur / 113,02 kn
  • Oprema + 300 kuglica = 23 eur / 173,29 kn
  • Oprema + 500 kuglica = 30 eur / 226,04 kn
  • Dodatnih 100 kuglica = 5 eur / 37,67 kn
  • Koristenje terena sa vlastitom opremom = 10 eur / 75,53 kn
Cjenik