Ispunite polja te pritisnite na ikonu printera kako biste ispisali pozivnice. Na jednom A4 papiru nalaze se 3 pozivnice.

print this page